สนามแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 21
ระดับจังหวัด วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1
พื้นที่จังหวัด ประธานพื้นที่ สนามแข่งขัน โทรศัพท์
ประธานฝ่าย ไลออน ระวีวรรณ แจ้งเจนกิจ 089-891-7107
1 กรุงเทพมหานคร ไลออน องุ่น จันทร์ขจร โรงเรียนบางกะปิ (ตรงข้ามนิด้า) เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 081-833-4346
2 นนทบุรี ไลออน ลาวัลย์ ภักดีไทย สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 086-620-6649
3 พระนครศรีอยุธยา ไลออน ดร.สมจิตร ศิริเสนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 081-852-2675
4 อ่างทอง ไลออน ดร.เติมชัย ธรรมลักษมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่างทอง 089-801-1682
5 สิงห์บุรี ไลออน ประวงษ์ กานนท์รังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี 081-887-3100
6 ชัยนาท ไลออน สมพงษ์ สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 081-844-7830
7 อุทัยธานี ไลออน สาลี่ วิริยะประเสริฐ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 2 อ.หนองฉาง 081-037-7979
8 ตาก ไลออน นวลศรี พรหมไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง 081-322-7880
9 กำแพงเพชร ไลออน ศุภชาติ สุขประเสริฐ 081-531-5533
10 ลำปาง ไลออน อุไรวรรณ พิชัยยุทธ 081-746-0195
11 ลำพูน ไลออน อินทร ขันแก้วผาบ โรงเรียนศรีย้อย จ.ลำพูน 089-850-3890
12 เชียงใหม่ ไลออน ระพีพรรณ สวนสมจิตร ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 089-433-0320
13 แม่ฮ่องสอน ไลออน จำรูญวิทย์ จันนรานนท์ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ 089-559-9998
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2
พื้นที่จังหวัด ประธานพื้นที่ สนามแข่งขัน โทรศัพท์
ประธานฝ่าย ไลออน นาฏยา ขวัญเจริญทรัพย์ 081-811-5696
1 กรุงเทพมหานคร ไลออน ศศิพัชญ์ ธีระเดชปิจิรัชต์ ห้องประชุมโรงพยาบาลพระมงกุฎ 086-331-0551
2 ปทุมธานี ไลออน ธิติยา ปภิชญาพิชาญกุล โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพ จ.ปทุมธานี 081-486-4817
3 ลพบุรี ไลออน สุนทร จักรสิรินนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ระบบสาธิต) เทศบาลเมืองลพบุรี 081-804-6237
4 สระบุรี ไลออน สุภาพ สุนทรนนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 081-816-1793
5 นครสวรรค์ ไลออน ธีระศักดิ์ ณัฎฐเศรษฐ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 081-688-3337
6 พิจิตร พุทธอุทยานนครสวรรค์
7 พิษณุโลก ไลออน ประเสริฐ บุญฤทธิ์ โรงเรียนพุทธชินราชวิทยา 089-201-7324
8 เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9 อุตรดิตถ์
10 สุโขทัย ไลออน จินดาพร ไตรรัตนาภา โรงเรียนกวางตง 086-446-4548
11 แพร่ ไลออน ศักดิ์รินทร์ ภัทรานุกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 095-682-5151
12 น่าน ไลออน สมคิด เข็มทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 1 อ.เมือง 081-530-4513
13 พะเยา ไลออน วีระพันธ์ เชื้อเจ็ดองค์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา 084-804-4497
14 อ.เมือง จ.เชียงราย ไลออน พวงผกา วัชรประภาพงศ์ โรงเรียนสามัคคี 2 จ.เชียงราย 081-671-3662
15 อ.แม่สาย จ.เชียงรา ไลออน อุดม นันทชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสน์ จ.เชียงราย 089-755-1666
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี
พื้นที่จังหวัด ประธานพื้นที่ สนามแข่งขัน โทรศัพท์
ประธานฝ่าย ไลออน เทพิน ครุฑศิริ 081-367-7252
1 ชุมพร ไลออน สุดใจ สถิรกุล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร 089-650-7087
2 ระนอง ไลออน ปราณี วิริยานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จ.ระนอง 081-956-0424
3 สุราษฎร์ธานี ไลออน สุทธิวรรณ กุงกวาง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี 081-536-9711
4 กระบี่ ไลออน ปรีญา จิระนันทประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.กระบี่ 081-476-7706
5 พังงา ไลออน ระเบียบ อนุศาสนนันท์ โรงเรียนบ้านบางม่วง จ.พังงา 081-737-6098
6 ภูเก็ต ไลออน สุชัย วิเชียร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต 081-477-9688
7 นครศรีธรรมราช ไลออน มาลี ภู่ภัทรโกคีย์ โรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราช 086-532-0540
8 พัทลุง คุณเกศรา อัครบวร โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง 081-898-8338
9 สงขลา ไลออน ขวัญใจ ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา 081-838-3715
10 ปัตตานี ไลออน ภิรมย์ จินา โรงเรียนเบ็ญจะมะ 089-898-9799
11 ยะลา ไลออน วิศัลย์ อุชุพรรค์ - 081-690-1881
12 นราธิวาส ไลออน อรพินท์ พึ่งคำ 081-609-7127
13 ตรัง ไลออน ชลากร พิมลเดชกุล โรงเรียนเทศบาลสังขวิทย์ จ.ตรัง 081-535-4842
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี
พื้นที่จังหวัด ประธานพื้นที่ สนามแข่งขัน โทรศัพท์
ประธานฝ่าย ไลออน ชูโชค ธัมนัฎฐ์ 085-245-2222
1 กรุงเทพมหานคร ไลออน กัญญาณัฎฐ์ ชีวะประภานันท์ โรงเรียนวัดธาตุทอง ฝั่งประถม ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 081-929-8735
2 สมุทรปราการ ไลออน ชูศรี สัตยานนท์ สพป.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 081-809-5578
3 ฉะเชิงเทรา ไลออน สมพงษ์ นำศรีเจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 081-988-7755
4 ปราจีนบุรี ไลออน ชาญชัย จินดาสถาพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 089-922-9888
5 สระแก้ว ไลออน ราตรี แสงรุ่งเรือง เทศบาลเมืองอรัญประเทศ 081-302-1709
6 ชลบุรี ไลออน อรุณี โอเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จ.ชลบุรี 081-723-3349
7 เมืองพัทยา ไลออน สมศักดิ์ นาคสนธิ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 จ.ชลบุรี 081-941-0276
8 ระยอง ไลออน ดารุณี วีระพันธ์ 081-445-7575
9 จันทบุรี ไลออน สัญญา ปรัชญสุนทร โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จ.จันทบุรี 039-441270
10 ตราด ไลออน พินิจ ธิมา โรงเรียนตราดตระการคุณ จ.ตราด 089-939-7784
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี
พื้นที่จังหวัด ประธานพื้นที่ สนามแข่งขัน โทรศัพท์
ประธานฝ่าย ไลออน สุรีย์ญา ป้องประภา 098-386-0642
ปธ.จัดการแข่งขัน ไลออน สมชาย เจริญวิไลสุข 081-941-6331
1 กรุงเทพมหานคร ไลออน น้อย โอฬารกาญจนิน มหาวิทยาลัยสยาม (ไลออน ปราณี 081-811-2007) 081-816-7497
2 นครปฐม ไลออน ศิริ ขาวสำอางค์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 081-911-2919
3 ราชบุรี ไลออน ไกรสิทธิ์ บุตรชัยงาม โรงเรียนโพธิ์ธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม 086-169-4915
4 กาญจนบุรี ไลออน เขียว เบ็ญพาด โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง อ.ท่าม่วง 085-181-2142
5 สุพรรณบุรี ไลออน สืบศักดิ์ สืบประเสริฐกุล เขตพื้นที่ 1 (ข้างวัดป่าเรย์ไร) 081-880-1297
6 สมุทรสาคร ไลออน บุษบา นิธิตานันท์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อ.เมือง 081-857-5992
7 สมุทรสงคราม ไลออน โชคชัย เสียงแก้ว โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย (ตลาดอัมพวา) อ.เมือง 081-665-5222
8 เพชรบุรี ไลออน สมมาตร ชัยวัฒนพันธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อ.เมือง 089-742-9519
9 ประจวบคีรีขันธ์ ไลออน อาภรรัตน์ แสงเทียนทอง โรงเรียนหัวหิน อ.เมือง 081-858-6905
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี
พื้นที่จังหวัด ประธานพื้นที่ สนามแข่งขัน โทรศัพท์
ประธานฝ่าย ไลออน เทพวรรณ ม้าประเสริฐ 081-839-3650
1 กรุงเทพมหานคร ไลออน ภัทรินทร์ ลือกาญจนวนิช โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 081-823-9238
2 นครนายก ไลออน พุฒิธร พิพัฒน์สัตยานุวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร จ.นครนายก 081-715-9198
3 นครราชสีมา ไลออน ธนาคม วิมลวัตรเวที โรงเรียนเทศบาล 1 จ.นครราชสีมา 089-717-6398
4 บุรีรัมย์ ไลออน ศิริกุล ปิยานุกูล โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์ 089-585-2106
5 สุรินทร์ ไลออน บุญเพียว นิธิอภิญญาสกุล โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ 081-065-2949
6 ชัยภูมิ ไลออน กัลยา ธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 081-701-2750
7 ขอนแก่น ไลออน ชนะ โนนทนวงษ์ โสตศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น 093-297-9642
8 เลย ไลออน พัทธนันท์ สุทธิบุญ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง จ.เลย 084-147-7899
9 ร้อยเอ็ด ไลออน สุชาติ ศิริไมตรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 089-710-2011
10 มหาสารคาม ไลออน ปฏิมา เหล่าชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 081-171-2977
11 กาฬสินธุ์ ไลออน อัญชลี คลังบุญครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ อ.เมือง 086-451-4395
12 นครพนม ไลออน วัฒนศักดิ์ เจียวิริยะบุญญา โรงเรียนตงเจีย จ.นครพนม 080-612-3999
13 สกลนคร ไลออน ภูริตา จ่ายเจริญ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร 081-872-7677
14 หนองบัวลำภู ไลออน พินิตย์ ไตรนพธนรัตน์ สำนักงานการประถมศึกษา เขต 1 จ.หนองบัวลำภู 081-871-4710
16 หนองคาย ไลออน กฤษณา คุณะปุระ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 081-544-3399
16 อุดรธานี ไลออน กอบแก้ว คงน้อย - 089-840-3322
สนามสอบ 1 ไลออน กอบแก้ว คงน้อย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 089-840-3322
สนามสอบ 2 ไลออน อุบล บุญแสงเจริญ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 081-380-1249
สนามสอบ 3 ไลออน ฉายา ตยางคนนท์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญ 081-670-4198
สนามสอบ 4 ไลออน สุมาลี โรจน์นิรันดร์ หอประชุมเขต 2 081-975-2936
สนามสอบ 5 ไลออน อรจิตร ศักดิ์ศิริวุฒโฒ หอประชุมเขต 3 086-981-4664
สนามสอบ 6 ไลออน ยุพวรรณ์ สิทธิคงศักดิ์ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 083-136-6331
17 อุบลราชธานี ไลออน วิลาวัณย์ ศรศิลป์ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี 081-967-1947
18 ยโสธร ไลออน ดร.ธมกร ทยาประศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 081-877-8552
19 อำนาจเจริญ ไลออน สิทธิพล กาญจนศิริรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.อำนาจเจริญ 087-256-1226
20 มุกดาหาร ไลออน อุทร อารัมภวิโรจน์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร 081-769-2297
21 ศรีสะเกษ ไลออน ยงยุทธ์ เพียรพานิช - 081-470-4052
สนามสอบ 1 ไลออน ณกมล โพธิ์ธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) อ.เมือง 081-649-1826
สนามสอบ 2 ไลออน อรทัย จริยานพิวาทย์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย 081-390-2799
สนามสอบ 3 ไลออน กมลวรรณ วราพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อ.ขุขันธ์ 081/997-1343
สนามสอบ 4 ไลออน จิราภรณ์ วรจิตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ 081-967-7446
22 บึงกาฬ ไลออน สุวิจักขณ์ ธนพนต์โกวิท โรงเรียนเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 083-334-1344