*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

 
 

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๙
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. การกำหนดช่วงเวลาของการแข่งขันในระดับต่างๆ
๑.๑ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๙ ระดับจังหวัด
จัด วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑.๒ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๙ ระดับภาค
จัด วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑.๓ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๙ ระดับประเทศ
จัด วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

๒. การกำหนดเล่มที่ใช้แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๙
๒.๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
สารานุกรมไทย เล่มที่ ๒๒, ๓๓ และ ๓๖
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ ๓, ๕  และ ๑๘
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สารานุกรมไทย เล่มที่ ๒๒, ๒๖, ๓๒, ๓๓ และ ๓๖
ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ ๓, ๕  และ ๑๘ 

ดาวน์โหลดใบสมัครระดับจังหวัดได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครระดับภาครองได้ที่นี่

การประกวดแต่งบทกลอน สืบสานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๕
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวข้อ “สารานุกรมไทย...ก้าวไกลทันโลก”

ระดับภาค      วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
ระดับประเทศ  วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

*******************************

การประกวดวาดภาพระบายสี สืบสานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๕
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวข้อ “
สารานุกรมไทย...ก้าวไกลทันโลก”

ระดับภาค      วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
ระดับประเทศ  วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

เพลงหนังสือของพ่อ ขับร้องโดย ปาน (ธนพร  แวกประยูร)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ถึงเล่มที่ 36 และในหลวง 83 พรรษา 
 
 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com