*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

 
Sid L. Scruggs III Biography
นโยบายของนายกไลออนส์สากล 2553-2554
2010-2011 International Theme
A Beacon of Hope
 
"แสงสว่างแห่งความหวัง" หรือ " A Beacon of Hope"
จุดรวมของงานบริการ
 
ระหว่างปี 2553-2554 ภาคต่าง ๆ จะได้รับการสนับสนุนให้มีบทบาทที่จะเสริมสร้างงานบริการด้านมนุษยชาติให้เติบโต เรามีความจำเป็นที่ต้องเป็น แสงสว่างแห่งความหวัง และให้แสงสว่างบนภาษิตของเราว่า “เราให้บริการ” ด้วยวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่นเดียวกันกับภัยพิบัติธรรมชาติและที่มนุษย์ทำขึ้น การส่งมอบการบริการ ได้เพิ่มความสำคัญขึ้นยิ่งกว่าแต่ก่อน ได้มีความต้องการของประชาชน ประชาชนที่ต้องการไลออน และยังมีประชาชนที่กำลังมองหาความหมายในชีวิตของพวกเขา และผู้ที่ต้องการใช้เวลาของพวกเขาในการให้บริการ ในปี 2553-2554 แห่งการบริการ เราควรจะทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:-
 
? ให้แสงสว่างแก่งานบริการ (Shine a Light on Service)
เราจะจัดตั้งการรณรงค์งานบริการระดับโลก การใช้เทคโนโลยีเพื่อแสดงผลที่ได้ตามเวลาที่เกิดจริง การรณรงค์ของเราเกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกคน และแต่ละคนในการบริการที่มีความหมาย เราจะทำให้สมาชิกใหม่ ๆ สนใจโดยการในหน้าที่บริการของเราโดยผ่านข้อมูลบริการและหน้าที่ และการส่งเสริมโครงการบริการที่นำมาใช้
 
เราจะสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการบริการอย่างแข็งแรง
-                   นำวันแห่งปฏิบัติการบริการโลกมาใช้
-                   สนับสนุนสโมสรให้ลงนามคำปฏิญาณที่จะให้บริการอันดับแรก
-                   อ่านและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการบริการของนายกไลออนส์สากล
-                   ให้ข่าวสารข้อมูลและเรื่องราวสำหรับการกำหนดความต้องการด้านบริการ
 
? ให้แสงสว่างแก่งานประชาสัมพันธ์ (Shine a Light on Public Relations)
การบริการและการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผล เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน เราจะสร้างโครงการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผล การใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับรางวัลแห่งแสงสว่าง เราจะส่งเสริมสโมสรให้สร้างโครงการลงนามการให้บริการด้วยเช่นกัน
 
? ให้แสงสว่างแก่สมาชิกภาพ (Shine a Light on Membership)
ไลออนส์มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาทำ ในความแตกต่างที่พวกเขาทำในความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการเพิ่มจำนวนโครงการบริการ และการตรึงไว้ซึ่งการบริการในชื่อเสียงของสโมสรไลออนส์สากล ชาวไลออนมีเหตุผลที่จะภาคภูมิใจในความเป็นไลออน เราจะเพิ่มโครงการบริการชุมชน ซึ่งจะเพิ่มการมีสมาชิกและการให้ความสนใจแก่สมาชิกใหม่ ยิ่งกว่านั้น เราจะแบ่งปันรายละเอียดของรางวัลการเริ่มความสดใส
 
? ให้แสงสว่างแก่เยาวชน (Shine a Light on Youth)
ตลอดการใช้โครงการเยาวชน เราจะส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการปฐมนิเทศด้านการบริการและเตรียมพวกเขาเพื่ออนาคต จะทำเช่นนี้ได้ เราต้อง:-
 
-                   ใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมเพื่อผูกพันและให้ความสนใจเยาวชนวันนี้ในด้านการบริการ
-                   จัดตั้งทูตเยาวชน
-                   ขยายโลกเกี่ยวกับการแข่งขันดนตรีสำหรับเยาวชนโลก
-                   เพิ่มความรับรู้ของประกวดเรียงความสำหรับเยาวชนที่ตาบอด/ที่บกพร่องด้านการมองเห็น
 
? ให้แสงสว่างแก่การเป็นผู้นำ (Shine a Light on Leadership)
นำโครงการบริการให้โอกาสสำหรับสมาชิก เพื่อฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำของพวกเขา เพื่อกำหนดและสนับสนุนผู้นำที่มีศักยภาพ เราต้อง:-
-                   ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้โครงการให้การปรึกษาด้านพื้นฐานเกี่ยวกับไลออน
-                   ใช้การฝึกฝนงานด้านภาคปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่สโมสร และประธานเขต
-                   สนับสนุนการใช้แหล่งทรัพยากรด้านการฝึกหัดการใช้คอมพิวเตอร์ศูนย์กลางแหล่งผู้นำ/ศูนย์กลางการศึกษาไลออน
-                   สนับสนุนไลออนส์ให้มีความรับผิดชอบในการเป็นผู้นำ
-                   สื่อสารโอกาสต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาการเป็นผู้นำด้วยสมาชิกใหม่/ที่จะเข้าใหม่
-                   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมท้องถิ่น (สถาบันผู้นำไลออน และสถาบันการพัฒนาการทางการศึกษา)
 
? ให้แสงสว่างแก่การให้ (Shine a Light on Giving)
ในการเพิ่มเติมให้แก่การบริการ ไลออนให้จากแหล่งทรัพยากรของพวกเขาเอง เราต้องการเน้น และเพิ่มการสนับสนุนของสโมสรไลออนส์สากล เราต้องการเน้นและเพิ่มการสนับสนุนของสโมสรไลออนส์สากล  เพื่อความสำเร็จนี้เราจะ:-
-                   เพิ่มความเข้าใจโครงการไลออนส์สากล และผลกระทบของพวกเขา ต่อชีวิตของแต่ละบุคคล
-                   สำหรับการบริจาคให้สโมสรไลออนส์สากล จากสโมสร และบุคคล
-                   ทำงานกับประธานภาครวม/ประธานภาครอง/ผู้ประสานงานของสโมสรไลออนส์สากลเพื่อการบริจาคและการส่งเสริมการบริจาค
 
กฤษณะ เอื้อสถาพร
เรียบเรียง
พฤษภาคม 2553
 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com