*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

 

2014-15

"Peace, Love and Understanding"

Wei Jin Qian

13 years old

China

Sponsored by

Dulian Gao E Fu Lions Club

Annual Art Contest for Kids

Each year, Lions clubs around the world proudly sponsor the Lions International Peace Poster Contest in local schools and youth groups. This art contest for kids encourages young people worldwide to express their visions of peace. For more than 25 years, millions of children from nearly 100 countries have participated in the contest.

The theme of the 2014-15 Peace Poster Contest is "Peace, Love and Understanding." Students, ages 11, 12 or 13 on November 15, are eligible to participate.

Peace Poster Contest Judging

Each poster is judged on originality, artistic merit and expression of the theme.

Posters advance through several judging levels: local, district, multiple district and international. At the international level, judges from the art, peace, youth, education and media communities select one grand prize winner and 23 merit award winners.

Peace Poster Contest Awards

International winners will be notified on or before February 1.

  • One international grand prize winner will receive US$5,000 and a trip to a special award ceremony.
  • Each of the 23 merit award winners will receive a cash award of US$500 and a certificate of achievement.

Peace Poster Contest Participant Information

To learn more about the Lions International Peace Poster Contest, please view our brochure, contest rules and deadlines, call 630-203-3812 or contact the Lions Clubs Audio Visuals & Events Department.

Member Resources

To access member resources – including contest deadlines and instructions for ordering Peace Poster Contest Kits – please visit the Peace Poster Contest section of our Member Center.

 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com