*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

เครื่องหมาย และ สัญญลักษณ์ของสโมสรไลออนส์

 

เครื่องหมายสัญญลักษณ์ขององค์กรไลออนส์ เป็นอักษร "L" สีทอง อยู่ในวงกลมสีม่วง และ มีภาพหน้าสิงโต หันหน้าไปทางซ้าย และ ขวา

วงกลมรอบอักษร "L" หมายถึง พลังของสมาชิก และ สโมสรไลออนส์ทั้งหมดทั่วโลกรวมกันเป็นองค์กรเดียว ภาพหน้าสิงโตที่หันไปทางซ้ายและขวา หมายถึง ไลออนส์มองไปทุกทิศทุกทาง เพื่อให้ความช่วยเหลือ และ ให้บริการแก่เพื่อนมนุษย์ คำว่า "LIONS" ข้างบนวงกลม หมายถึง สมาคมสโมสรไลออนส์ และ คำว่า "INTERNATIONAL" ข้างล่างวงกลม หมายถึง การเป็น สมาคมสโมสรสากล

สีของไลออนส์ เป็นสีม่วง และ สีทอง ซึ่งมีความหมายดังนี้

สีม่วง หมายถึง ความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ต่อมิตร และ ต่อตนเอง เป็นสีซึ่งหมายถึง ความแข็งแกร่ง กล้าหาญ และ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยมิเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย

สีทอง หมายถึง ความจริงใจ การตัดสินใจที่มั่นคง ชีวิตที่บริสุทธิ์ และ จิตใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์

 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com