*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

ประวัติสโมสรลีโอ

LEO Club

 

ลีโอ คือ ผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นทั้งชายหญิงอายุระหว่าง 15-24 ปี ( อายุนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับประเทศไทย ส่วนประเทศอื่นนั้น อาจจะกำหนดแตกต่างกันได้ แต่อายุสูงสุดไม่เกิน 24 ปี บริบูรณ์ ) ซึ่งเป็นสมาชิกของสโมสรลีโอในความอุปถัมภ์ของสโมสไลออนส์

การจะสมัครเข้าเป็นลีโอ ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเป็นพิเศษมากนัก เพียงแต่ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และ มีจิตใจพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทางด้านมนุษยธรรมอยู่เสมอเท่านั้น

การดำเนินงานของสโมสรลีโอถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของสโมสรไลออนส์ผู้อุปถัมภ์ กิจกรรมที่ลีโอกระทำนั้น นอกจากการหาทุนเพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย การอนุรักษ์สายตา และ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้แล้ว ยังให้บริการแก่บุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมในชุมชนเดียวกันอีกด้วย เช่น การไปเยี่ยมเยียนคนชรา ให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตของเขา ช่วยอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง หรือ ให้ความอุปการะคนพิการ ฯลฯ
Logo LEO Clubs

 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com