*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

อุดมคติของไลออนส์

“ผู้ให้”

ความหมายของคำว่า “ให้”

ถ้าเราไม่เคยเป็น “ผู้ให้” เราจะไม่มีทางรู้เลยว่า ความสุขที่เกิดขึ้นในหัวใจของ “ผู้ให้” เป็นเช่นไร ลองดูซิลองเปลี่ยนจาก “การรับ” เป็น “การให้” ให้อย่างเต็มกำลัง ให้อย่างเต็มหัวใจ และให้อย่างต่อเนื่อง แล้ววันหนึ่งในความเงียบ เมื่อเรามองใจเราเอง เราจะรู้ว่า  สายใยแห่ง “การให้” ที่ต่อเนื่องและไร้ข้อแม้ ได้ก่อตัวเงียบๆ เป็นกระแสแห่งความดี เชื่อมสานกันเป็นพลังอันบริสุทธิ์เต็มหัวใจ แล้ววันนั้น เราจะรู้ซึ้งถึงคำว่า “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” และ “การให้” คือ “ต้นทางแห่งความสุข” ที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อน

เพื่อนไลออนส์ที่รักครับ ท่านเป็น “ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่” และ “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” ขอให้เพื่อนไลออนส์ทุกคนได้เป็น “ที่รัก” ของผู้รับตลอดไป การเป็น “ผู้นำไลออนส์” ที่ดีนั้น ท่านจะต้อง

1.เป็นผู้อาสา และมีจิตกุศล พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมโดยมี “ส่วนเกินของชีวิต” เป็นปฐม

2.จะต้องศึกษาเรียนรู้วัตถุประสงค์ จรรยาบรรณ และพันธะให้เข้าใจโดยยึดถืออุดมคติ “WE SERVE” หรือ “เราให้” ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในธรรมนูญข้อบังคับ ทั้งจักต้องยึดถือขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของไลออนส์เป็นมัธยม

3.จะต้องมีพฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง และแบบฉบับที่ดี มีจริยธรรมและคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเสียสละและอุทิศตนต้องเป็น “ผู้ให้” มิใช่ “ผู้รับ” ทั้งต้องสร้างความรัก และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในมวลสมาชิกโดยทั่วหน้า ในการทำงาน ไลออนส์ อย่างจริงใจเป็น “ปริโยสานต์”

ประการที่สำคัญอย่างยิ่งท่านต้องทำในสิ่งที่ “ถูกต้อง” มิใช่ในสิ่งที่ “ถูกใจ” หรือเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะการดำรงตำแหน่งทางไลออนส์นั้นกำหนดเพียง 1 ปี แล้วก็ต้องเป็น “อดีต” จึงต้องปฏิบัติให้ดีที่สุดในระหว่างการดำรงตำแหน่งเพียงครั้งเดียวในชีวิต หลังจากนั้นท่านจึงจะเป็น “อดีตผู้นำ” ที่คนยอมรับและสามารถนั่งอยู่ในหัวใจของผู้ตามได้ตลอดไปอย่างสง่างาม

 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com