*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

 

ประวัติสมาคมสโมสรไลออนส์สากล

สมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรือ เรียกกันโดยย่อว่า "สโมสรไลออนส์สากล" ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2460 (ค.ศ.1917) โดยมี นาย เมลวิน โจนส์ (Melvin Jones : 2422-2504) นักธุรกิจประกันชีวิตชาวอเมริกัน แห่งนครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสโมสรนักธุรกิจแห่งหนึ่งในนครชิคาโก ได้เป็นผู้ริเริ่มชักชวนสโมสรนักธุรกิจอื่น ๆ ในนครชิคาโก และ เมืองใกล้เคียงให้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมสโมสร โดยมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะทำประโยชน์ให้สังคมให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ หรือ ผู้ด้อยโชควาสนากว่าตน โดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน และ ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา กับไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมือง ผู้แทนสโมสรต่าง ๆ ได้ประชุมกันที่นครชิคาโก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2460 ลงมติยอมรับอุดมการณ์ดังกล่าว และ ยินยอมใช้ชื่อสโมสรว่า " ไลออนส์ (Lions)" ร่วมกัน กับให้เรียกชื่อสมาคมดังกล่าวว่า "สมาคมสโมสรไลออนส์"

ต่อมาเมื่ออุดมการณ์นี้แพร่ขยายออกไปสู่มลรัฐอื่น ๆ ก็มีสโมสรที่เห็นชอบด้วยมากขึ้น ในวันที่ 8-10 ตุลาคม พ.ศ.2460 ได้มีการประชุมใหญ่ (Convention) ของสมาคมสโมสรไลออนส์ขึ้นที่เมืองดัลลัสในมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรกในโลก มีสโมสรไลออนส์มาร่วมประชุม 23 สโมสรด้วยกัน และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรับรองร่างธรรมนูญ และ ข้อบังคับของสมาคม กำหนดจรรยาบรรณของไลออนส์ ตลอดจนการจัดรูปองค์กรของสโมสรไลออนส์ และ สมาคมสโมสรไลออนส์ให้เป็นหลักฐานด้วย การประชุมครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญมาก เป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรก ชาวไลออนส์ในสมัยต่อ ๆ มาจึงถือเอา วันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันไลออนส์สากล"

การขยายตัว  กิจกรรมสโมสรไลออนส์ในสหรัฐอเมริกาได้เจริญยิ่งขึ้น จนในปี พ.ศ. 2463 ได้แพร่ออกไปยังประเทศแคนาดาเป็นประเทศแรก และ ปี พ.ศ.2469 แพร่ออกไปยังประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ครั้งปี พ.ศ.2470 ก็ได้แพร่ออกไปยังประเทศเม็กซิโก และ คิวบา เมื่อเป็นเช่นนี้กิจการไลออนส์เดิมที่มีจำกัดอยู่เพียงในสหรัฐอเมริกาก็แพร่หลายออกไปยังประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย จนปี พ.ศ.2470 นั้นมีสโมสรไลออนส์ทั้งในต่างประเทศ และ สหรัฐอเมริกาถึง 1,183 สโมสร มีสมาชิกเกือบ 60,000 คน นับได้ว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศ หรือ องค์กรสากล (International Organization) ตั้งแต่นั้นมา

สมาคมสโมสรไลออนส์ได้จดทะเบียนเป็น "สมาคมสโมสรไลออนส์สากล" ในมลรัฐอเมริกาเดิมมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครชิคาโก เมื่อกิจการไลออนส์ขยายตัวออกไปในประเทศต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นก็ได้รับบริจาคเงินจากสโมสรไลออนส์ทั่วโลก เพื่อจัดให้มีสำนักงานถาวรของสมาคม โดยจัดซื้อที่ดิน และ สร้างอาคารสำนักงานใหญ่เป็นของสมาคมเองขึ้น ณ เมืองโอ๊คบรูค (Oak Brook) ในมลรัฐอิลลินอยส์ (อยู่ติดกับนครชิคาโก) ปัจจุบันสมาคมสโมสรไลออนส์สากลได้จัดตั้งขึ้นในประเทศต่าง ๆ รวม 205 ประเทศ และ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นจำนวนถึง 46,000 สโมสร มีสมาชิกประมาณ 1.30 ล้านคนนับได้ว่าเป็นสโมสรการกุศลสากลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สมาคมสโมสรไลออนส์สากล มีสโมสรไลออนส์เป็นสมาชิกแต่เพียงอย่างเดียว นับตั้งแต่ พ.ศ.2460 เป็นต้นมา จนถึง พ.ศ.2511 (ค.ศ.1968) คณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากลจึงได้มีมติให้สโมสรไลออนส์จัดตั้ง และ ให้ความอุปถัมภ์สโมสรลีโอ (Leo Club) ซึ่งเป็นสโมสรสำหรับเยาวชนชายหญิงขึ้นได้ ต่อจากนั้นในปี พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) ก็ได้อนุมัติให้จัดตั้งสโมสรไลออนส์สตรี (Lioness Club) สำหรับเลดี้ไลออน หรือ สุภาพสตรีที่มีใจบุญในกุศล ซึ่งมีศรัทธาในอุดมการณ์ของไลออนส์ขึ้นได้อีกประเภทหนึ่ง ให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของสโมสรไลออนส์ด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้น หลังจากการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ไลออนส์สากลถาวร ที่เมืองโอ๊คบรูค ในมลรัฐอิลลินนอย์เสร็จ จนเปิดดำเนินงานได้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากล ได้มีมติให้นำเงินที่สโมสรไลออนส์ทั่วโลกบริจาคสมทบทุนสร้างสำนักงานใหญ่ไลออนส์สากล และ ยังคงมีเหลืออยู่ตั้งเป็นกองทุนในรูปมูลนิธิ สำหรับให้ความสงเคราะห์แก่ผู้ประสพภัยพิบัติทั่วโลก โดยใช้ชื่อว่า "มูลนิธิไลออนส์สากล" (Lions International Foundation) และ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2523 (ค.ศ.1980) ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิที่ถูกต้องตามกฏหมายของสหรัฐอเมริกา และ เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น "Lions Clubs International Foundation" ส่วนภาษาไทยยังคงเรียกว่า "มูลนิธิไลออนส์สากล" ตามเดิม

ผู้ก่อตั้งสโมสรไลออนส์สากล
Melvin Jones
Founder Lion Internation 1879-1961
"We serve"
ไลออน เมลวิน โจนส์
เกิด 2422-2505 (อายุ 83 ปี)

สโมสรลีโอ (LEO CLUB)  เป็นสโมสรสำหรับเยาวชน ที่สโมสรไลออนส์อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั้งชายหญิง ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และ ฐานะ ได้เข้ามาฝึกฝนตนเองเพื่อให้บริการแก่สังคมตามอุดมการณ์ของไลออนส์ และ เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต

คำว่า ลีโอ (LEO)  เป็นคำขวัญที่ย่อมาจากคำต่อไปนี้

L  มาจากคำว่า  Leadership  คือ  ความเป็นผู้นำ

E  มาจากคำว่า Experience  คือ  ความมีประสพการณ์

O  มาจากคำว่า Opportunity  คือ  โอกาส

สโมสรไลออนสสตรี  แต่เดิมมาสโมสรไลออนส์เป็นสโมสรสำหรับผู้ชายเท่านั้น แต่ในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสร ภรรยาไลออนส์ที่เรียกว่า "เลดี้ไลออน" (Lady Lion) มักจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือให้งานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอมา แต่บรรดาเลดี้ ไลออนส์เหล่านั้นไม่ได้รับการยกย่องเป็นทางการแต่ประการใด ในปี พ.ศ.2516 (ค.ศ.1975)  คณะกรรมการอำนวนการสโมสรไลออนส์สากลได้พิจารณาเห็นความตั้งใจดีของเลดี้ไลออนดังกล่าว จึงได้มีมติให้สโมสรไลออนส์จัดตั้งเป็นชมรมเลดี้ไลออนขึ้นเรียกว่า "ชมรมสตรีผู้ช่วยเหลือไลออนส์" Lady Lions Auxiliary เพื่อช่วยสโมสรไลออนส์ในการกระทำกิจกรรมเกี่ยวกับสตรี คนชรา และ เด็ก โดยถือว่าชมรมนี้เป็นกิจกรรม (Activity) อย่างหนึ่งของสโมสร แม้กระนั้นในชั้นเลดี้ไลออนก็ยังคงปฏิบัติงานแบบปิดทองหลังพระอยู่นั้นเอง

จนเมื่อปี พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลจึงได้มีมติให้มีการจัดตั้ง "สโมสรไลออนส์สตรี"  (Lioness Club)  ขึ้นได้เป็นทางการ โดยจัดให้เป็นโครงการถาวร (Program) โครงการหนึ่งของสโมสรไลออนส์สากล สโมสรไลออนส์สตรีสามารถมีธรรมนูญ และ ข้อบังคับ (Constitution and By-Law) ของตนเอง แต่การจัดตั้งต้องให้สโมสรไลออนส์ (ชาย) ให้ความอุปถัมภ์ (Sponsor) จัดตั้งขึ้นกับสโมสรไลออนส์ที่มีชมรมสตรีผู้ช่วยเหลือสโมสรไลออนส์อยู่แล้ว ยกฐานะชมรมขึ้นเป็นสโมสรไลออนส์สตรี หรือ สโมสรไลออนส์ใดจะจัดตั้งสโมสรไลออนส์สตรีขึ้นใหม่ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ และ ระเบียบปฏิบัติที่คณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากลกำหนดไว้

มูลนิธิไลออนส์สากล  มูลนิธิไลออนส์สากล เป็นองค์การนิติบุคคล เพื่อการกุศลที่ไม่หวังกำไรที่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลจัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา จึงได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มูลิธินี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้ประสพทุกข์ภัยทั่วโลก โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือ ลัทธิการเมือง โดยใช้เงินดอกผลที่ได้รับบริจาคจากไลออนส์ ไลออนส์สตรี หรือ ผู้ที่มีใจกุศลทั่วโลก

มูลนิธิไลออนส์สากล บริหารงานโดยคณะกรรมการอำนวนการมูลนิธิไลออนส์สากล (L.C.I.F Board of Trustees) ประกอบด้วยกรรมการซึ่งนายกสโมสรไลออนส์สากลแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากล จำนวน 7 คน โดยมีอดีตนายกสโมสรไลออนส์สากลที่เพิ่งผ่านพ้นหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ นอกจากนั้นเป็นกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากลท้งอดีต และ ปัจจุบัน รวมทั้งอดีตนายกสโมสรไลออนส์สากลอื่น ๆ ด้วย

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิไลออนส์สากล คือ การให้ทุนสงเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. ผู้ประสพภัยพิบัติอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือ เหตุอื่นที่มีความหายนะสูญเสียชีวิต และ ทรัพย์สินอย่างร้ายแรง (Major Disaster Relief)

2. งานบริการสงเคราะห์ด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ เช่น การพิทักษ์สายตา-หู การสร้างโรงพยาบาล และ สถานีอนามัย สร้างสถานรับเลี้ยงเด็ก สร้างโรงเรียน ฯลฯ

3. งานช่วยเหลือการอาชีพของราษฎร เช่น การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่นักเรียน หรือ ผู้ว่างงาน (Vacational Assistance)

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสมาชิกภาพ  แต่เดิมมาสโมสรไลออนส์เป็นสโมสรของสุภาพบุรษ และ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเชิญเป็นสมาชิกของสโมสรไลออนส์ไว้ว่าเป็น "ชาย" มีอายุบรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น สโมสรไลออนส์จึงมีสภาพเป็นสโมสรของสุภาพบุรุษอยู่เป็นเวลากว่า 69 ปี ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 70 ณ นครไทเป เมื่อปี พ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกคำจำกัดความคุณสมบัติของสมาชิกสโมสรไลออนส์ที่กำหนดว่าเป็น "ชาย" เสีย ซึ่งหมายความว่าสุภาพสตรีก็มีสิทธิที่จะได้รับเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ได้ หรือ อาจรวมตัวกันจัดตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้นเช่นกัน ดังนั้นปัจจุบันสุภาพสตรีจึงอาจเลือกเป็นสมาชิกได้ 2 สถานะ คือ

1. เป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ มีฐานะเป็นไลออนส์ (หญิง) ทัดเทียมกับไลออนส์ (ชาย) อื่น ๆ ในสโมสรนั้น

2. เป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์สตรี (Lioness Club) อยู่ในความอุปถัมภ์ของสโมสรไลออนส์ใดสโมสรหนึ่ง มีฐานะเป็นไลออนส์สตรี (Lioness) เช่นเดิม

 
 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com