*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

ประวัติมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย

The Lions Foundation in Thailand

 

มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกไลออนส์ในประเทศไทย โดยมีความประสงค์ให้เป็นศูนย์บริการไลออนส์เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านอนามัย และ การแพทย์แก่ประชาชนผู้ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่า หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า ศูนย์บริการทางการแพทย์ และ เป็นที่ทำงานของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310

ความเดิม เมื่อ พ.ศ. 2510 คือ 8 ปี หลังจากที่ได้เกิดสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ( ไทย-เวียดนาม ) ขณะนั้นประเทศไทยกับเวียดนามอยู่ภาคเดียวกัน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไลออนส์สากลภาคพื้นตะวันออก และ เอเชียอาคเนย์ หรือ ที่เรียกว่า “โอซีล” ( OSEAL ) ครั้งที่ 6 ขึ้นที่กรุงเทพฯ จากการจัดการประชุมนี้มีเงินเหลือประมาณ 150,000 บาท คณะมนตรีภาค ( ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการภาค ) ได้มีมติให้ใช้เงินนี้สร้างศูนย์บริการไลออนส์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ต่อมาปี พ.ศ. 2516 สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ( ไทย-ลาว ) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโอซีล ครั้งที่ 12 อีก เป็นหนที่สอง จากการจัดการประชุมนี้มีเงินเหลือประมาณ 900,000 บาท

 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com