*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ปีบริหาร 2557-2558

ลำดับชื่อสโมสรไลออนส์อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.เวลาสถานที่ประชุม
ประธานภูมิภาคที่ 1  ไลออน ธนา  เกษะประกร
ประธานเขต  1  ไลออน วิบูลย์ ปัฐยาวัต
1สโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ  4    18.00 น.โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
2สโมสรไลออนส์ราชประสงค์ กรุงเทพ   2   20.00 น.โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
3สโมสรไลออนส์สุวรรณภูมิ กรุงเทพ   2   18.30 น.อาคารวินวิน รัชดา
4สโมสรไลออนส์ดินแดง กรุงเทพ 3     19.00 น.สถาบันรักษาดินแดง ถ.วิภาวดี 4
ประธานเขต 2 ไลออน อัครภณ  ศิรนรากุล
5สโมสรไลออนส์วังใหม่ กรุงเทพ 1     18.30 น.โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
6สโมสรไลออนส์ยานนาวา กรุงเทพ  1    18.30 น.โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
7สโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพ  1    18.00 น.โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
8สโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ 2     20.00 น.โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
ประธานภูมิภาคที่ 2  ไลออน พิราภรณ์  ตันตินันทตระกูล
ประธานเขต  3  ไลออน อุไรรัตน์ สาครตระกูล
9สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ    3  18.30 น.โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
10สโมสรไลออนส์ช่องนนทรี กรุงเทพ    1  18.30 น.ห้องอาหารหัวปลาช่องนนทรี ถ.พระราม3
11สโมสรไลออนส์ปทุมธานี  2    18.00 น.21/237 อาคารชุดเมืองทองธานี
ประธานเขต 4 ไลออน ปิยะศักดิ์  พู่พวงโชติภัทร์
12สโมสรไลออนส์พลับพลาไชย กรุงเทพ  2    16.30 น.โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
13สโมสรไลออนส์บรรทัดทอง กรุงเทพ  3    18.30 น.โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม
14สโมสรไลออนส์ลำลูกกา ปทุมธานี   3   18.30 น.สโมสรกองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพ
15สโมสรไลออนส์โดมพระจันทร์ กรุงเทพ   4   18.30 น.โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
ประธานภูมิภาคที่  3  ไลออน วรรณา  มะนะกุล
ประธานเขต 5  ไลออน มานิต ถิระนันท์
16สโมสรไลออนส์ลพบุรี 3     19.00 น.โรงแรมลพบุรีอินน์
17สโมสรไลออนส์ปรางค์สามยอด ลพบุรีทุกวันที่  14  ของทุกเดือน19.30 น.ม.ราชภัฎเทพสตรี อาคารเทพธานี
18สโมสรไลออนส์ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์  2    19.00 น.สำนักงาน AIA 
ประธานเขต 6 ไลออน ภัทรพร  วรปัญญา
19สโมสรไลออนส์สระบุรี   1   19.00 น.โรงแรมเกียวอัน จ.สระบุรี
20สโมสรไลออนส์โคกสำโรง ลพบุรี   2   18.00 น.ร้านอาหารเล้าโภชนา โคกสำโรง
21สโมสรไลออนส์ลำนารายณ์ ลพบุรีทุกวันที่  8  ของทุกเดือน18.00 น.สโมสรข้าราชการ (ร้านนายเปา)
           
           
ประธานภูมิภาคที่  4  ไลออน สุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์
ประธานเขต 7  ไลออน ณัทกร  ธนตระกลศรี
22สโมสรไลออนส์นครสวรรค์   2   19.00 น.โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์
23สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์   3   19.00 น.โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์
24สโมสรไลออนส์ต้นเจ้าพระยา    1   19.00 น.โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จ.นครสวรรค์
ประธานเขต 8  ไลออน ศุภกาญจน์ ชะเอม โจนส์
25สโมสรไลออนส์ตาคลี นครสวรรค์   1   19.00 น.ห้องอาหารเธอ จ.นครสวรรค์
26สโมสรไลออนส์เมืองพระบาง นครสวรรค์ 4     18.30 น.โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์
27สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพ นครสวรรค์ 3     19.00 น.โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์
28สโมสรไลออนส์พระสังข์ตาคลี ทุกวันที่ 7 ของเดือน18.00 น.บ้านของนายกสโมสร
ประธานภูมิภาคที่ 5 ไลออน ภรนิษฐ์  ฤทธิ์เดช
ประธานเขต 9  ไลออน ธรรมรัตน์  บำรุงไทย
29สโมสรไลออนส์พิษณุโลก  2    18.00 น.โรงแรมเทพนคร จ.พิษณุโลก
30สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี  2    19.30 น.โรงแรมไพลิน จ.สุโขทัย
31สโมสรไลออนส์คลองตาล สุโขทัย       19.00 น.โรงแรมสุโขท้ยออร์คิด
ประธานเขต 10 ไลออน สุรพันธ์  ธิติกุล
32สโมสรไลออนส์แพร่ทุกวันที่  20 ของทุกเดือน19.00 น.โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์
33สโมสรไลออนส์น่านทุกวันที่  15 ของทุกเดือน19.30 น.โรงแรมเทวราช จ.น่าน
34สโมสรไลออนส์เชียงกลาง น่านทุกวันที่  20 ของทุกเดือน19.30 น.ร้านอาหารคุณใหญ่ จ.น่าน
ประธานเขต 11 ไลออน ทิพวรรณ  เชื้อเจ็ดตน
35สโมสรไลออนส์เชียงราย   1   19.00 น.โรงแรมไดมอนท์ จ.เชียงราย
36สโมสรไลออนส์พะเยา    1  19.00 น.ร้านอาหารศรีสกุล จ.พะเยา
37สโมสรไลออนส์แม่สาย เชียงราย  2    18.00 น.โรงแรมแนวี่โฮม จ.เชียงราย
38สโมสรไลออนส์ดอกคำใต้ พะเยา    2  19.00 น.สำนักงานลูกเสือชาวบ้าน
39สโมสรไลออนส์นครเชียงราย     4 19.00 น.โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com