*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

สโมสรไลออนส์ในสังกัด ภาค 310 A2 ปีบริหาร 2555-2556
วัน, เวลา, สถานที่ประชุม
 
ลำดับ
ชื่อสโมสรไลออนส์
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
เวลา
สถานที่ประชุม
ประธานภูมิภาคที่ 1  ไลออน สุธรรม  นิ่มพิทักษ์พงศ์
ประธานเขต  1  ไลออน สมศักดิ์  แสงนิภา
1
สโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ
 
 
4
 
 
 
 
18.00 น.
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
2
สโมสรไลออนส์วังใหม่ กรุงเทพ
 
1
 
 
 
 
 
18.30 น.
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
3
สโมสรไลออนส์สุวรรณภูมิ กรุงเทพ
 
 
 
2
 
 
 
18.30 น.
อาคารวินวิน รัชดา
4
สโมสรไลออนส์กิ่งแก้วพัฒนา กรุงเทพ
 
 
4
 
 
 
 
18.30 น.
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
ประธานเขต 2 ไลออน หฤทัย  เดชสุวรรณ
5
สโมสรไลออนส์พลับพลาไชย กรุงเทพ
 
 
2
 
 
 
 
16.30 น.
โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
6
สโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ
 
2
 
 
 
 
 
18.30 น.
โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
7
สโมสรไลออนส์ราชประสงค์ กรุงเทพ
 
 
 
2
 
 
 
18.00 น.
โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
ประธานภูมิภาคที่ 2  ไลออน นภาพร  ผ่องใส
ประธานเขต  3  ไลออน นิรวรรณ  จันทรสวัสดิ์
8
สโมสรไลออนส์ยานนาวา กรุงเทพ
 
 
1
 
 
 
 
18.30 น.
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
9
สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ
 
 
 
 
3
 
 
18.30 น.
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
10
สโมสรไลออนส์โดมพระจันทร์ กรุงเทพ
 
 
 
4
 
 
 
18.30 น.
โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
11
สโมสรไลออนส์เทพศิรินทร์ กรุงเทพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
สโมสรไลออนส์ช่องนนทรี กรุงเทพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานเขต 4 ไลออน ธิติยา  จุลเปมะ
13
สโมสรไลออนส์บรรทัดทอง กรุงเทพ
 
 
3
 
 
 
 
18.30 น.
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม
14
สโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพ
 
 
1
 
 
 
 
18.30 น.
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
15
สโมสรไลออนส์ลำลูกกา ปทุมธานี
 
 
 
3
 
 
 
18.30 น.
สโมสรกองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพ
ประธานภูมิภาคที่  3  ไลออน เกิดฤทธิ์  เกิดชนะ
ประธานเขต 5  ไลออน วันเพ็ญ  หนองบัวล่าง
16
สโมสรไลออนส์สระบุรี
 
 
 
1
 
 
 
19.00 น.
โรงแรมเกียวอัน จ.สระบุรี
17
สโมสรไลออนส์ลพบุรี
 
3
 
 
 
 
 
19.00 น.
โรงแรมลพบุรีอินน์
18
สโมสรไลออนส์ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์
 
 
 
2
 
 
 
18.00 น.
โรงแรมเทพธานี จ.ลพบุรี
ประธานเขต 6 ไลออน สุนีย์  เผ่าพิมพ์
19
สโมสรไลออนส์ปรางค์สามยอด ลพบุรี
ทุกวันที่  14  ของทุกเดือน
20.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
20
สโมสรไลออนส์โคกสำโรง ลพบุรี
 
 
 
2
 
 
 
18.00 น.
ร้านอาหารเล้าโภชนา โคกสำโรง
21
สโมสรไลออนส์ลำนารายณ์ ลพบุรี
ทุกวันที่  8  ของทุกเดือน
18.00 น.
ห้องอาหาร ช.ชวนชม
ประธานภูมิภาคที่  4  ไลออน กฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี
ประธานเขต 7  ไลออน จันทร์ฟอง  อมันตกุล
22
สโมสรไลออนส์นครสวรรค์
 
 
 
2
 
 
 
19.00 น.
โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์
23
สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์
 
 
 
3
 
 
 
19.00 น.
โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์
24
สโมสรไลออนส์ต้นเจ้าพระยา 
 
 
 
1
 
 
 
19.00 น.
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์
จ.นครสวรรค์
ประธานเขต 8  ไลออน สุภาพร  แตงนารา
25
สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพ นครสวรรค์
 
3
 
 
 
 
 
19.00 น.
โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์
26
สโมสรไลออนส์ตาคลี นครสวรรค์
 
 
 
1
 
 
 
19.00 น.
ห้องอาหารเธอ จ.นครสวรรค์
27
สโมสรไลออนส์เมืองพระบาง 
 
4
 
 
 
 
 
19.00 น.
โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์
28
สโมสรไลออนส์พระสังข์ตาคลี 
ทุกวันที่ 7 ของเดือน
18.00 น.
บ้านของนายกสโมสร
ประธานภูมิภาคที่ 5 ไลออน บุญยก  บุญญาภิสมภาร
ประธานเขต 9  ไลออน มาลี  ศรีรุ่งเรือง
29
สโมสรไลออนส์พิษณุโลก
 
 
 
2
 
 
 
19.30 น.
โรงแรมเทพนคร จ.พิษณุโลก
30
สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี
 
 
2
 
 
 
 
19.30 น.
โรงแรมไพลิน จ.สุโขทัย
31
สโมสรไลออนส์คลองตาล สุโขทัย
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น.
โรงแรมสุโขท้ยออร์คิด
ประธานเขต 10  ไลออน นพรุจ  มีโพธิ์
32
สโมสรไลออนส์แพร่
ทุกวันที่  20 ของทุกเดือน
18.30 น.
โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์
33
สโมสรไลออนส์น่าน
ทุกวันที่  15 ของทุกเดือน
20.00 น.
โรงแรมเทวราช จ.น่าน
34
สโมสรไลออนส์เชียงกลาง น่าน
ทุกวันที่  20 ของทุกเดือน
19.30 น.
ร้านอาหารคุณใหญ่ จ.น่าน
ประธานภูมิภาคที่ 6 ไลออน สุภาพ  หงษ์ทอง
ประธานเขต 11 ไลออน พาดร  เตชะวรรัตน์
35
สโมสรไลออนส์พะเยา
 
 
 
 
1
 
 
19.00 น.
ร้านอาหารศรีสกุล จ.พะเยา
36
สโมสรไลออนส์ดอกคำใต้ พะเยา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานเขร 12 ไลออน วิทยา  ตั้งบุญธินา
37
สโมสรไลออนส์เชียงราย
 
 
 
1
 
 
 
19.00 น.
โรงแรมไดมอนท์ จ.เชียงราย
38
สโมสรไลออนส์แม่สาย เชียงราย
 
 
2
 
 
 
 
18.30 น.
โรงแรมแนวี่โฮม จ.เชียงราย
39
สโมสรไลออนส์นครเชียงราย
 
 
 
 
 
4
 
19.00 น.
โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com