*** ส่งเสริมกิจกรรม มุ่งมั่น สร้างศรัทธา พัฒนาการเป็นผู้นำ ประชาสัมพันธ์องค์กร แฮนด์ ออนเทคโนโลยี รีไซเคิลโลกร้อน ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ปฏิทินกิจกรรม


คลิ๊กที่นี่


 นายกไลออนส์สากล


2015-2016 President’s ThemeDignity. Harmony. Humanity.

นโยบายนายกไลออนส์สากล
ปีบริหาร 2015-2016

 

 Lions Link
สโมสรไลออนส์สากล

 กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

 เกี่ยวกับไลออนส์

 ข้อมูลองค์กรไลออนส์

 
ไลออน ชูศักดิ์   ผลกาญจนะ
ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2
ปีบริหาร 2556-2557
สังกัดสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง นครสวรรค์
 
 

วันเกิด           13 มิถุนายน 2501
เลดี้              ไลออน อุบล พึ่งสลุด    บุตรสาว   3 คน
 
การศึกษา        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
    สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ
 
                           ปริญญาตรี
                           ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครสวรรค์
 
                           ปริญญาโท (กำลังทำวิทยานิพนธ์) 
                           ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 
 
การทำงาน       ชโรบลการไฟฟ้า และชโรบลซัพพลาย
 
 
สังคม            ประธานก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อมังกรทอง (ตลาดสะพานดำ)
 
 
ประวัติ           2547-2548 สมาชิกสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง นครสวรรค์
                           2548-2549 ผู้ช่วยเลขาธิการสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง นครสวรรค์
                           2549-2550 เหรัญญิกสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง นครสวรรค์
                           2550-2551 นายกสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง นครสวรรค์
                           2551-2552 ประธานเขต 9
                           2552-2553 ประธานภูมิภาคที่ 5
                           2553-2554 เลขาธิการภาค 310-เอ2
                           2554-2555 รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 2
                           2555-2556 รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 1
 
 
รางวัล           2549-2550 รางวัลสมาชิก 100%
                          2550-2551 รางวัลนายกสโมสร 100%
                          2550-2552 รางวัลไลออนส์สปิริต  2 ปีซ้อน
 
 


     
กิจกรรมบริการ ของสโมสรไลออนส์
     

ประธานคณะกรรมการฝ่าย IT


ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
E-mail : p.thanakorn@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาค


น.ส.บุญทลิกา  ตาลดอน
E-mail : boontalika@hotmail.com

Sponsor

Time

 

Develop By ReadywebDD.com